More Website Templates @ TemplateMonster.com - November 14, 2011!

Polaznici mogu odabrati različite kurseve stranih jezika od opštih do poslovnih. Cilj svakog od navedenih kurseva je komunikativni pristup, proširenje vokabulara, kao i razvoj jezičkih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Nastavni program podeljen je na 6 nivoa, od početnog do visokog. Svaki naš polaznik stiče pravo na besplatno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja, ukoliko se ne radi o početnom nivou. Svaki polaznik se može opredeliti za grupnu nastavu (rad u malim grupama od 4 do 7 polaznika), poluindividualnu (2 polaznika) ili individualnu nastavu. Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nakon svakog odslušanog nivoa, polaznici polažu test i time stiču pravo na dobijanje sertifikata.

Standardni kurs

Standardni kurs bi trebalo da pohađaju svi oni koji na temeljan i postepen način žele da dođu do željenih rezultata. Dinamika nastave je 2 x nedeljno po 90 minuta.Trajanje kursa je 2 semestra odnosno 130 školskih časova.

Intenzivni kurs

Ukoliko ste uslovljeni određenim vremenskim periodom za koji bi trebalo da steknete znanje nekog od stranih jezika, intenzivni kurs je pravi odabir za vas. Trajanje kursa zavisi od dinamike nastave, koja je prepuštena zahtevima naših polaznika.

Individualna nastava

Individualna nastava je namenjena svima onima koji ne žele da prate predavanja u grupi. Dinamika nastave i trajanje kursa prilagođava se zahtevima i potrebama naših polaznika.

Kursevi za osnovce

U zavisnosti od predznanja, deca ovog uzrasta svrstavaju se u polaznike određenog tečaja. U nastavi se koriste najsavremeniji udžbenici stranih izdavača, audio i video materijali. Trajanje nastave: 2 semestra (jedna školska godina) podeljena na 2 časa od po 45 minuta nedeljno i prate školsku godinu sa pauzama tokom letnjeg i zimskog raspusta. Vreme nastave: U 2 smene (pre i poslepodne) u zavisnosti od termina redovne školske nastave. Broj učenika u grupi: Do 8 polaznika. Završni ispit: Održava se u formi pismenog i usmenog ispita. Cena nastave obuhvata pristup školskoj biblioteci i pojedine nastavne materijale koji se stavljaju na raspolaganje učeniku.

Kursevi za srednjoškolce i odrasle

Polaznici se na osnovu predznanja, koje se utvrđuje ulaznim testom, svrstavaju u grupe koje pohađaju određeni tečaj. U nastavi se koriste najsavremeniji udžbenici stranih izdavača, audio i video materijali.


Nivo CEF
Starter/Beginner (za polaznike bez prethodnog znanja)  
Elementary level (osnovni) A1
Pre-Intermediate level (niži srednji) A2
Intermediate level (srednji) B1
Upper-intermediate level (viši srednji tečaj) B2

Konverzacijski kursevi

Škola stranih jezika „Queen“ organizuje kratke konverzacijske kurseve stranih jezika u trajanju od mesec dana. Da biste pohađali ovaj kurs, potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

Kursevi za preduzeća

Posebna ponuda škole stranih jezika „Queen“ su kursevi stranih jezika za preduzeća, prilagođeni potrebama i profesionalnim ciljevima polaznika. Kursevi mogu biti organizovani u vidu grupne ili individualne nastave. Nastava može biti organizovana u našim ili Vašim prostorijama uz mogućnost izbora termina održavanja nastave.

Priprema za međunarodne ispite

Priprema za FCE - First Certificate in English - međunarodno priznat ispit koji se koristi prilikom zapošljavanja na mestima koja zahtevaju pouzdano znanje engleskog jezika. Ispit se sastoji iz 5 delova koji se polažu u dva do tri dana u organizaciji Britanskog saveta.

Priprema za CAE - Cambridge Advanced English (priprema za CPE)

Priprema za CPE - Cambridge Proficiency English - ispit koji podrazumeva izuzetno visok nivo znanja engleskog jezika. Stečena diploma omogućuje direktnu prohodnost na velikom broju britanskih univerziteta, a u većini zemalja uvažava se kao dovoljna kvalifikacija za predavanje engleskog kao stranog jezika. Za ovaj ispit pripremate se kroz naše opšte kurseve engleskog jezika, a neposredna priprema za pomenuti ispit obuhvata intenzivan rad po udžbenicima engleskih autora, koncipiranih po ugledu na strukturu i sadržinu ispita.

Priprema za IELTS - International English Language Testing System – ispit neophodan prilikom dobijanja iseljeničke vize za Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland i Kanadu.

Priprema za TOEFL (Test of English as a Foreign Language)- TOEFL je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani student, oni kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata. Validnost testa: dve godine.

Prevodi

Škola „Queen“ takođe nudi usluge prevoda tekstova iz bilo kojih oblasti sa engleskog i na engleski, a preduzećima nudi prevode stručnih materijala, prospekata i uopšte prepiske ostvarene u saradnji sa inostranim partnerima. Ponuda obuhvata i mogućnost angažovanja tumača prilikom poslovnih razgovora sa predstavnicima stranih firmi i gostima iz inostranstva.

Kurs nemačkog jezika

U zavisnosti od interesovanja polaznika, škola organizuje kurseve nemačkog jezika, pri čemu se grupe formiraju na osnovu prethodnog znanja, koje se utvrđuje ulaznim testom.