More Website Templates @ TemplateMonster.com - November 14, 2011!

Priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita

Šta je Zajednički jezički okvir Saveta Evrope (CEF)?
Savet Evrope je doneo Zajednički jezički okvir da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je prihvaćeno kao standard jezičke sposobnosti pojedinca.

IELTS (International English Language Testing System)
IELTS je ispit za one koji žele da studiraju ili rade u zemljama engleskog jezik govornog područja. IELTS pokazuje nivo znanja engleskog jezika pri kom možete da komunicirate sa ljudima kojima je engleski maternji i da pritom uspešno koristite sve četiri jezičke veštine: razumevanje, čitanje, pisanje i govor. IELTS je ispit koji je priznat širom sveta. Prihvataju ga obrazovne institucije u Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, SAD-u, u Evropi i ostalim zemljama gde je potrebno dokazati znanje engleskog jezika. Veliki broj organizacija širom sveta prihvata IELTS sertifikat za najrazličitije namene, kao što su imigracija, zapošljavanje, stručno prijavljivanje i učešće u programima obuke. Validnost testa: dve godine.

FCE (First Certificate in English)
FCE je Vaša potvrda da ste sposobni da radite ili učite na engleskom govornom području ili da se bez ikakvih poteškoća u njemu snalazite kao turista. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom sveta. Odgovarajući nivo: B2. Validnost sertifikata: neograničena.

CAE (Certificate of Advanced English)
Polaznici koji polože ovaj ispit imaju potvrdu da mogu sa pouzdanošću da se snalaze u većini situacija bilo društvenih, profesionalnih ili edukativnih u kojima bi se našli na engleskom govornom području. Govornik ovog nivoa je u potpunosti samostalan u pismenoj i usmenoj komunikaciji i takođe sposoban da bez preteranog truda zaroni u lepote engleske literature. Ovaj sertifikat je priznat je od strane skoro svih univerziteta i koledža Velike Britanije i širom sveta, kao i od strane većine poslodavaca. Odgovarajući nivo: C2 Validnost sertifikata: neograničena.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
Polaznici koji dostignu ovaj nivo potvrdili su sebi i drugima da je njihovo znanje engleskog jezika dostiglo nivo najbliži nivou obrazovanog govornika kome je engleski maternji jezik. Ovaj ispit je takođe priznat od strane skoro svih univerziteta i koledža Velike Britanije i širom sveta. Takođe, većina poslodavaca širom sveta priznaje ovaj ispit. Odgovarajući nivo: C2 Validnost sertifikata: neograničena.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
TOEFL je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani student, oni kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata. Validnost testa: dve godine.